Regulamin

Wstęp

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Wojciech Kietliński Turmoncka 22/703 03-254 Warszawa, NIP:5242851804
2. Sklep internetowy szymon.bike/shop/ prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane wylacznie za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.szymon.bike/shop .
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie szymon.bike/shop/ są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Ceny

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych szymon.bike/shop/ są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
2. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.
Rejestracja
1. Rejestracja w sklepie szymon.bike/shop/ jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja w sklepie nie jest koniecznym warunkiem do złożenia zamówienia.
2. Kupujący może zarejestrować konto, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje takie jak imię, nazwisko, adres wysyłki, numery telefonów ułatwiający dostawę zamówionego towaru, opcjonalnie dane do fakturowania. Rejestracja konta ułatwia dokonywanie zakupów w przyszłości między innymi przez brak powtórnego podawania w.w. danych.
3. Aby otrzymać fakturę VAT należy podczas składania zamówienia zaznaczyć opcję “Proszę o wystawienie faktury VAT” oraz podać pełne dane firmy na którą ma zostać ona wystawiona. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

Zamówienia

1. Każde złożone w sklepie zamówienie wymaga potwierdzenia w formie elektronicznej. Potwierdzenie takie jest wysyłane na wskazany adres e-mail kupującego bezpośrednio po dokonaniu zakupu. Wiadomość taka zawiera podsumowanie zamówienia.
Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a kupującym jest zawarta w momencie złożenia zamówienia
2. Zamówione w sklepie towary wysyłamy w okresie do 10 dni kalendarzowych, chyba ze opis produktu stanowi inaczej. Okres realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Formy płatności

1. Formą płatności obowiązującą w sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, za pomoca systemu PayPal lub przelewem online za pośrednictwem serwisu transferuj.pl.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczacych dostępności czy tez parametrów technicznych i innych właściwości towaru prosimy o kontakt droga e-mailowa przed dokonaniem płatności. W przypadku braku towaru ewentualne przedpłaty będą niezwłocznie zlecone do zwrotu. Jeżeli brak dostepnosci towaru uniemozliwi zrealizowanie danego zamowienia, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomimy o tym klienta i zwrócimy całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

Dostawa i jej koszty

1. Dostawa zamowionego towaru realizowana jest za posrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.
W związku z tym, że umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia przez klienta, dlatego celowe podanie błędnych danych adresowych skutkujących zwrotem towaru do sprzedającego, jak również odmowa przyjęcia przesyłki lub nieodebranie przesyłki przez kupującego nie oznacza unieważnienia zawartej transakcji. Sprzedawca może dochodzić od nierzetelnego kontrahenta odszkodowania za poniesiona szkode. W sytuacji poniesienia szkody sprzedawca dochodzić bedzie swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Zwroty i wymiany

Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy.
W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Do przesyłki zwrotnej prosimy o dołączenie czytelnie podpisanego i poprawnie wypełnionego oświadczenie o odstąpieniu od umowy .

W przypadku gdy kupujący otrzymał fakturę VAT prosimy o dołączenie jej kopii bądź podanie jej numeru, tak aby mogła zostać skorygowana; Nie ma możliwości anulowania faktury dlatego prosimy nie załączać do przesyłki oryginału FVAT. Klient proszony jest o odesłanie podpisanej kopii faktury korygującej. Wymiana zostanie dokonana po jej otrzymaniu przez sklep.

Starannie zapakowany towar prosimy odesłać na adres:
Szymon Kotowski ul. Dziennikarska 32/3 01-605 Warszawa

Gwarancja oraz reklamacje.

1. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu oraz naturalne zużycie
2. Wszelkie roszczenia wynikające z gwarancji rozpatrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi.
W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
Kupujący może realizować swoje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe gromadzone są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r.